ENGLISH - YORB

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

 

B b

 

 

(correct formatting of the Yoruba text on this page still in progress)

 

Click here for pdf version of this page

 

 

 

 

 

 

 

 

babble

baboon n b lgd, nk, iro

baby n m, m-w, m-jjl

baby, m-w, m kker jjl,

ngbt mo w n m-w ;when I was

a baby

bachelor n pn

back adj hn, thn

back adv lhn

back n (body) hn

back n (location) hn gb

back v (support) tlhn, pn shn, rn lw

backbone n egungun hn

background n pl, ip hn pil

backpack n pam w m ilw, p

backward

backwards adv fshn, padshn

bacon n ran ara ld t a fi iy s

bacteria n kkr sn afsn

bad adj bur, burk, dra bbur

bad, bur, burk, bbur

badge n m

baffle v d-r, s-dasn, tn-j

bag n p, k

baggage n r

baggy adj ,

bail n onigbow, adrfnni, gbow, dr-fnni

bailiff n/f jy, ondj, lp, olg

bailiff n/m jy, ondj, lp, olg

bait n w, d, j

bake v s, yan, dn

baker n/f als, adnkr, adn-kan

baker n/m als, adnkr, adn-kan

bakery n il se kr, il alkr, il s

balance n (physical) gbgba

balance n (remainder) yk

balance v wn lgbgba

balcony n gbl, dd, de lk il pts, d

bald adj apr, ppr, el, nrunlr

baldhead

baldness

ball n , ohun er md, bl

ballerina n onj a fi tnt m ka s j

balloon n k fruf alff gbgbn

 

ballot n n b, w db

bamboo n p, eko, parun, pko

ban v ddr, fi-b

ban n ffin d, fil n gbagba, ggn-n

banana n gd wr

banana, gd-wr,

band n (music) gb onl tb bmb ynb

band n (people) pj p nyn, gb

band n (strip) j, dd, gbn

bandage

bandage n rp a fi di gb

bandit

bandit n ol, alnilwgb, l, allfin

bane

bang

bangle

banish v l l, l kr n l, rn jde

 

bank n (money) il pam ow

bank n (river) bb, et od

banker n/f g il fi ow pam s

banker n/m g il fi ow pam s

bankrupt

bankrupt n ajigbs, nit ow bj m lw

bankruptcy n bj ow

banner

banquet

banter

baobab

 

baptism n rsn omi, gbgba nyn sn j krst

baptize

baptize v r-sn omi, r b omi, sm s l ork

Mtalkan

bar

bar n (ban) fil ni

bar n (place) il t ttil t

bar n (rod) irin tbi igi gbr

bar n (window) opera

bar v (ban) fi bd-lw

bar v (window) fi opere d

barbarian

barbarian n/f algbd, almye, nynknyn

barbarian n/m algbd, almye, nynknyn

barbaric adj w-mye, w ar oko, w laj

barber n afrun, ongbjm, frfr, afr

barber, onwlm, ongbjm, agrun

bard

bare

bare adj nhh, lb

barefoot

barefoot adj lnbt, ls lsn, ls ffo

barely adv agbra-kk, eku-kk, kk

bargain

bargain n (price) dn-dr, pnhn, pnp

barge n k gbj

bark

bark n (dog) gbgb b aj

bark n (tree) po igi

bark v gb b aj

barley n ir k kn

barn

barn n k, ab

barracks n il wn m-ogun

barrel

barrel n (container) gb

barren

barren adj ygn, llso

barricade n n dnsagbradagbr

barrier

barrier n dnagbraal

barrister n agbjr, amfin, ly

bartender n/f lt, il mut

bartender n/m lt, il mut

barter

barter v e ppr

base

base n (bottom) sl

base n (foundation) pl

base n (military) il wn m-ogun, ibi kj ohun ogun

basement n pl il sl

bashful adj ntj, ljt

basic adj pl

basically adv npa pl

basin

basin n awo ktadgun omi

basis

basis n pl

bask

basket

basket n agbn, apr

bastard

bat

bat n (animal) dn ode

batch

bath

bath n w

bathe v w, lw

bathe, w,

j o ti w? - have you bathed? (have you had your bath?)

bathrobe n a bora wlk a wsn

bathroom n balw

bathtowel n a nura

bathtub n gb w gbngbn gb gbngbn bomiw

baton

battery n ohun ja ogungb ogunjy palraohun l t fnni lgbra tann

battle n j, ogun

battle, ogun

battlefield n oj ogun

battleship n k ogun

bay

bay n yw omi kun sn il

bayonet n b bnid-alor t ntb nu bn

bazaar n j gbngbn

be

be v w, b, s

beach

beach n et kunb kun

beacon n in tb m or k fn kl ewu

bead

beak

beak n nu y m agogo y

beam n (light) tnsan rn

beam n (wood) t igi

bean

bean n er, w wj

bear n ranko nl n il tt

bear v gb b rj faradjyso

bear,

bearable adj faradrj

beard

beard n irngbn

bearer

bearing n (machine) l onrin nn r

bearings n (direction) mnmmn

beast

beast n ranko ls mrin, ranko n, n t nhw ranko

beat

beat n ll, n

beat v l, n, f bor

beating n llnn

beautiful adj ddralwlwrwarw

beautiful, lw (n w), arw, rw

mbnrin n lw pp the girl is very beautiful

beautify

beauty n w, , ddra

beauty, w,

beaver n ranko b y

because

because conj ntor, ntort

become

become v bd-sddrays-di

bed n bsn, sal od, rgbkktppl

bed, ibsn

bedding n a ibsn

bedroom n yr, iyr bsn, iywu

bedtime n kk ssn algb orun

bee

bee n oyin, kkr oyin

beef

beef n ran-ml

beehive n il-oyinafr oyin

beer

beer n t gbdo, t ynb, kt

beet n ohun gbn ynb kan

beetle n bunbn

before adv nwj

before prep nwj, wj, lj

before conj k t

beg v bb, tr, agbe

beggar n/f algbe, atrj, atlj, on-br

beggar n/m algbe, atrj, atlj, on-br

begin v brsdde-skbrfsleldsl

beginner n/f alkbr

beginner n/m alkbr

beginning n br nkan, kbr, dl, pile, ttke

behave v hwl

behavior n hwsww-aybws

behind adv lhn

behind n hn

behind prep lhn

beige adj ir w kan

belch v gfsr b fn

belief n gbgb

believable adj gbgbolt

believe v gb-gb

believer n/f ongbgb

believer n/m ongbgb

belittle v foj tnrngnfoj kmb-ke kkn

bell n agogo t nl

belligerent adj ajagunolrkunkun

belly n in, ikn

belong v tnie tnits

belongings n ohun n dktnitsni

below adv nsl, lb, lhn

below prep sl

belt n gbn, gbj, lwn, j, mr

bench n jokibjkpap wn adj

bend v t wogbnpo

beneath adv nsllb

beneath prep slab

benefactor n/f olre nonbu rolre niatr n

benefactor n/m olre nonbu rolre niatr n

beneficial adj lrnfn

beneficiary n/f ajralnfn

beneficiary n/m ajralnfn

benefit n r, fn

benefit v e n reree n nfnjr

bent adj tdarskdr

berry n y so wr kany gbyun kan

beside adv plplj b

beside prep plplj b

besides adv plpl, j b l, dlgb

besides prep lhn n, ti pl

besiege v kmfi ogun d t

best adj dra jl, sn jl

bestow v fi-fnfi-bnfi-jk

bet n ohun iynohun kl

bet v jiynkl

betray v t rtffffihnkpa

betrayal n tnilrfihnkpa

better adj dra j, sn j

between prep larnlgbedemjnn

beverage n ohun mmu

beware v ra, yra, kysra

beyond adv nwj, nh hn, kj

beyond prep nwj, nh hn, kj

bib n a nu nu md

Bible n Bbl (mm)

biblical adj ohun t j m Bbl tw Mm

bicycle n kk olgr

bid n ffwl

bid v n jfi ow lffn p

big adj l, tbi, gbrin

bigamy n gbgb yw mrn lk yw kf, olbnrin mj

bikini n pt obnrin

bilingual adj l d mj

bill n nu nw owagogo nu yw iye t nkan j

billiard n ir er ynb kan

billion n (number) gbgbje

bin n pt kpam

bind v dso-pdlsolkn

binder n dpsopw dd

binoculars n r mtbi

biologist n/f mw npa d

biologist n/m mw npa d

biology n k npa d, bylj

bird n y aby

birth n b

birth certificate n w b

birth control n gn dw mbbt mbb

birthday n j b

birthmark n m b

birthplace n l bnibb b ni

biscuit n kr ddn

bishop n oy olr lf, olr wn lf

bit n (horse) jnu in

bit n (piece) dklklekle

bitch n (dog) abo aj

bite n bn, bj

bite v g-j, b-j, bn

bitter adj kor, kkor

bitterness n kor, w kkor

bizarre adj jj, bm, ktn

black adj dd, , bur, alw dd blj

blackberry n y gbyun dd kan

blackbird n y y alw dd kan

blackboard n ptk-kw

blackmail n finihn, ff ni

blackmail v tfff ni finihn

blackmarket n w ld sfin

blacksmith n algbd

bladder n p-t

blade n (knife) oj b

blade n (grass) korko

blame n dlbi, b-w

blame n bi, bw, gnwun

blameless adj llbi, ll, llgn, lnbw, ljbi

bland adj jjpllldn

blank adj (empty) lfo, f

blanket n a boraonrun fn ttppkkbs

blasphemy n r d s lrun, r bbur s ohun mmr t

bleach n l s nkan di funfunbb

bleach v s di funfunb

bleed v j

bleeding adj e j

blemish n bk, gn, lb, bwn

blend n dp mradrdp

blend v dp mradrdp

bless v sre fn, bkn, yn

blessing n bkn, ire

blind adj fj, knkn

blindfold n dljbljlj

blindness n fjrran

blink v sjw wrjwfi oj apkan w

blister n lrrwoww

blizzard n j lle gb ttj ynyn n il oltt

bloated adj ww, fife

block v sn, dn

block n dnigi tb kta

blockade n dn, sn

blonde adj funfun, fwfwfw

blood n j

bloodshed n ta j sl, pnyn

bloody adj ljti jnkt a fi j y lra

blossom n tnn ewkotnn igi

blouse n w wlk

blow v m kkanf b afftannfun p

blubber n r erinmi

blue adj ffew oj run

blueberry n y so ynb alw dd kan

blunt adj knmlrakjype

blush v ti jbojj m-rws

blushing adj t ntij t nbojj

board v (ship) w-k

board n (director) g gbm ptk

board n (wood) apko

boast v yin ara nihalyangnlre-fre fffnnu

boastful adj nyangnonfrnfnnunhl

boat n k, k-gbj, k kker

bodily adj ti ara

body n ara

body guard n

bog n rrptpt

boil v h, s, b

boiler n kk nla se omigb bomigb omigbgbn

bold adj lylasasagbygdgb

bolt n db lknikere lkndn rf

bomb n fnjajnirund-ik

bomb v wn d-ikj fnj lj n run

bomber n k fruf t nj ajnirunk d-ik

bombing n jjnirun

bond n (bank) w dhn sanww dhn ie kan

bond n (together) d dp

bondage n oko rsinr

bone marrow n j in egungun

bone n egungunikere lkn

bonnet n (car) der r mt aykl

bonus n bn

book n w

bookcase n pt w, pp w

bookkeeper n/f onir ow, albjt w ir ow

bookkeeper n/m onir ow, albjt w ir ow

booklet n w kker

bookstore n il-j w

boost (v) s di pp, bsi fikn

boost n fiknbsi

boot n (car) y r lhn k aykl

boot n (shoe) bt

border n letbpnltgbt

bore v wa ktd-lud lgarad ih s

boredom n agara

boring adj algara

born adj b

borrow v y, tr, wn

boss n/f g i

boss n/m g i

bossy adj kanraonkanra

botany n k ohun gbn

both dj mjj

both ron mjj

bother n ylnu, whl, dlm

bother v ylnu, tdm

bottle n g

bottom n sl, pl, d

bottomless adj ln sl

boulder n okta nl ribiti

bounce v f, hal m

boundary n l, pin pnl

boundless adj llpin, ln l

bow n (greeting) trba, ttb

bow n (ribbon) ond lw lp okn lw

bow n (ship) iwj k nla oj omi

bow n (weapon) f

bow v trba fnt brtb

bowl n pnwo kkwo ab

box n pt

boxer n afj, akinils, aknnil

boy n mknrin

boyfriend n r knrin

bra n a km, km

brace n (medical) od fn wsn dd y-ara

brace n (technical) l onrin t m nkan dr dj

bracelet n gbwgb rn w

bracket n (letter) m km

brag v lr, hal, ef f fnnu, yangan

braid n irun dd, kk wunhun

braid v dwndirunhun

brain n plmdnmdn orgbnye

brainwash (v) tnj

brake n ddrjnu kkjnu k

brake v ddr

branch n (company) y gb ptk

branch n (tree) ka igi

brand n (animal) d ranko

brand n (product) m ara j tt

brand v sm s

brandy n ir t gbgbn kan

brass n id

brave adj ly gbjgbyakinni

bravery n gbygbj

bread n kr ynbonjbrd

break n (bone) dd egungun

break n (rest) simi

break v f, dsimi

breakable adj t l dt l fnff

breakdown n (object) bj

breakdown n (person) di alsnbarajerws

breakfast n onj wr

breakthrough n ldyrswrdso

breakwater n n fn dw bl omi

breast n m, yn

breath n m

breathe v m

breathless adj llmm hlhlm hrhuru

breed n y ir

breed v blynte tjbsi

breeding n e bb tb tt ranko fn tt

breeze n aff jjatgn j

brew v pntdml

brewery n il pntibi pnt

bribe n btl

bribe v b btlbtl

bribery n gbgba btl

brick n am ssun

bride n yw

bridesmaid n gb yw, m yw

bridge n afr

brief adj kkrkknk

briefcase n pt w olk tb agbjr

briefing n snkr ok fn gbm

briefly adv lfa r gnn klfgnltt

brigade n gb m-ogun lsin tb ls

bright adj tan mlddnm gbnmm

brilliant adj ttnsnddn mnlyejj

brim n (cup) et agoet ohunkhun

brim n (hat) et kt

bring v m-w, gb f-w

brittle adj rrrn wmrrn lti fy-f

broad adj nbugbrfr

broadcast n fifn kkri

broadcast v fn kkri

broaden v s di gbgbr

brochure n w polw

broke adj (money) llw lwtlk

broke adj (object) f

broken adj ff

broker n algbt, lf

bronze n dl bb ti tnganran

brooch n ktohun t obnrin nf m a

brook n od n kker

broom n gblwl

brother n/o arknrin gb, gbn knrin

brother n/y arknrin br, br knrin

brother-in-law n (w/y/s/h) arknrin k br obnrin aya ni

brother-in-law n (h/o/b) arknrin gbn knrin k ni

brother-in-law n (h/o/s/h) arknrin k gbn obnrin k ni, gbn obnrin k ni

brother-in-law n (h/y/b) arknrin br knrin aya ni

brother-in-law n (h/y/s/h) arknrin k br obnrin k ni

brother-in-law n (w/o/b) arknrin gbn knrin aya ni

brother-in-law n (w/o/s/h) arknrin k gbn obnrin aya ni

brother-in-law n (w/y/b) arknrin br knrin aya ni

brown adj ir w kanw dd

bruise n trfarapagb

brush n ohun yarunwigb

brush v fi w gbnn, gbnn

brutal adj ror, nk b ranko

brutality n rorkw ranko

bubble n tntnjab t k mrf ff

bucket n pn, garawa

buckle n dfih

buckle v dfihmra slbj

bud n h ohun gbnrudi

bud v hsrudi

Buddhism n sn n il l rn bi Indysn r Bd

Buddhist n/f lsn r Bd

Buddhist n/m lsn r Bd

budget n pap nkanw rhn oww t oriri nw

buffalo n fn

bug n kkr, ikn, ohun r

build v k, m il, k l

builder n ml, akl

building n il, il-kk

bulge n wsde

bulk n wnptkttbiyt tbi j

bulky adj tbigbrn

bull n ak ml

bulldozer n r w nkan gga sl

bullet n ta bn

bulletin n rhn, kde

bullfight n j mler jkad pl ml

bum n (behind) d

bum n (person) tlk, alnlp

bumblebee n oyin

bump v k-l

bump n (lump) kkww

bumper n wwr kr

bundle n rdd

bundle v d-lrd

bunk n bsn n k tb nl wn m olgun

bunker n ih dbb fun wn jagun

bunny n ehoro

buoy n m tka ewu fn lk

burden n niraninilrarr kynu

burden v di r l, fi nkan paly

bureaucracy n kjp ajmkojba alfintt

burglar n/f ol, l, klkl, jgd

burglar n/m ol, l, klkl, jgd

burglary n fl, kl, w ol, w ol

burial n snk, ibi k

burial ground n bji, ibi snk, il snk

burn n sun, jn

burn v sn, jn, m gbn

bury v snk, b-ml

bus n k akr

bush n igb, gb

business n i w, j t kan ni

business woman n onw

businessman n onw

busy adj lpn

but conj gbn, bkeb, sb-sb, fi, m

butcher n alpat, pakpa

butcher v pa ran, pa pat

butler n agbt, m-d

butter n r m

butterfly n labalb

buttocks n d

button n orini w s

buy v r, sanw fn, fi ow b

buyer n/f olr, lj

buyer n/m olr, lj

buzz n kn b oyin

buzzard n ign, kl

buzzer n r t kn b oyin

by prep (before) nwj

by prep (from) nn

by prep (near) lgb lgb

by prep (past) lb

by prep (through) j, npa

by prep (with) ld

bypass n (road) n tr tr

bystander n/f wran, nit wran

bystander n/m wran, nit wran

 

 

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z