ENGLISH - YORB

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

J j

 

(correct formatting of the Yoruba text on this page still in progress)

 

Click here for pdf version of this page

 

 

 

jacket n w wlk

jail n il tb, il wn

jam n (difficulty) ro,ynu, nira

jam n (jelly) so igi t a ti s

jammed adj ffn p, tt p

janitor n oltj il i

January n o knnn dn

jar n g, d, eb

jaw n egungun pr rk

jealous n ow, oljow

jealousy n ow, ow-jj

jeep n ir k kan

jelly n omi so t a fi iy ynb d

jellyfish n ir ja kan

jet n (airplane) k fruf

jet n (water) n omi rk omi

jetty n afr t y sn omi

Jew n olgb Jd, m srl, Hbr

jewel n kta iyebye, lmn

jeweler n olt kta iyebye

jewelry n ohun olkta iyebye

Jewish n m srl

job n (task) i kker

job n (work) i

jobless n le

join v so m, fi kn, so p

joint n (bone) ork

joke n f, r rn, pr, wd, yy, y

journal n w rhn

journalism n i kk w rhn

journalist n/m akw rhn

journalist n/f akw rhn

journey n rnj

joy n ay

joyful adj kn fn ay, ry

judge n (court) adj, ondj

judge v (court) dj, dlj

judge v (estimate) foj wn

judgement n dj

juice n oje, omi in so

juicy adj olje, rin, kn fn omi, lt lj

July n o keje dn

jump v f, b

junction n dp sol, pd n

June n o kf dn

jungle n igb, aginj

junior adj br kker, tl

jurisdiction n skn il oy ibit agbra tb ni mjla i

juror n/f agb gbm

juror n/m agb gbm

jury n gb gbm nyn mjl t a yn s j ppar

just adj oldodo, ddr ininn, tt, lnbw

just adv gg, ptpt, , gan, nsisy, nwy kk

justice n tt dodo ondj

justification n dlre

justify v d lre

juvenile adj ti we, ti md

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z