© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
yorubadictionary.com

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

J
jacket (n)
ëwù àwölékè
jail (n)
ilé túbú
ilé ëwön
jam (n) (difficulty)
ì«òro
ìyænu
ìnira
jam (n) (jelly)
èso igi tí a ti sè
jammed (adj)
fífún pö
títìpö
janitor (n)
olùtôjú ilé i«ê
January (n)
o«ù kíní ædún
jar (n)
ìgò
ìdë
ebà
jaw (n)
egungun párí ërëkê
jealous (adj)
owú
olójowú
jealousy (n)
owú
owú-jíj÷
jeep (n)
irú ækö kan
jelly (n)
omi èso tí a fi iyö òyìnbó dì
jellyfish (n)
irú ÷ja kan
jet (n) (airplane)
ækö òfúrufú
jet (n) (water)
ì«àn omi
ìrúkè omi
jetty (n)
afárá tí ó yæ sínú omi
Jew (n)
olùgbé Jùdéà
æmæ Ísráêlì
Hébérù
jewel (n)
òkúta iyebíye
àlùmônì
jeweler (n)
olùtà òkúta iyebíye
jewelry (n)
ohun ö«ô olókúta iyebíye
Jewish (adj)
æmæ Ísráêlì
job (n) (task)
i«ê kékeré
job (n) (work)
i«ê
jobless (adj)
láì«e«ê
join (v)
so mô
fi kún
sopö
joint (n) (bone)
oríkèé
joke (n)
ëfë
örö ërín
àpárá
àwàdà
yëyé
à«àyà
journal (n)
ìwé ìròhìn
journalism (n)
i«ê kíkæ ìwé ìròhìn
journalist (n/f)
aköwé ìròhìn
journalist (n/m)
aköwé ìròhìn
journey (n)
ìrìnàjò
joy (n)
ayö
joyful (adj)
kún fún ayò
«àríyá
judge (n) (court)
adájô
onídájô
judge (v) (court)
dájô
dálêjô
judge (v) (estimate)
fojú wön
judgement (n)
ìdájô
juice (n)
oje
omi inú èso
juicy (adj)
olóje
rin
kún fún omi
lêtù lójú
July (n)
o«ù keje ædún
jump (v)
junction (n)
ìdàpö
ìsolù
ìpàdé önà
June (n)
o«ù k÷fà ædún
jungle (n)
igbô
aginjù
junior (adj)
àbúrò
kékeré
àtëlé
jurisdiction (n)
sàkání ilé oyè
ibití agbára tàbí
ìla i«ê
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
yorubadictionary.com