© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
yorubadictionary.com
Q

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

qualification (n)
ìmúye
ërí
ìjêrìí ìwà
qualified (adj)
ní ti ìmúye
ti ÷lêrìí
ti ëyán
qualify (v)
múyé
yán
quality (n)
ìwà
agbára
ìrí
àwòmô
quantity (n)
títóbi
ìwön
iye
quarantine (n)
ìdá ækö dúró nítorí àisàn
ìhámô nítorí àisàn
quarrel (n)
ìjà
asö
gbólóhùn asö
ariwo
quarrel (v)
«e gbólóhùn asö
«awö
quarrelsome (adj)
tí o lè jà
oníjà
aláriwo
quarter (n)
ìdámêrin ohunkóhun
itún
quay (n)
èbúté
ibi ìgúnlë
queen (n)
ayaba
oba obìnrin
query (n)
ìbérè
èredí
query (v)
«e ìbérè
quest (n)
ìwákiri
question (n)
ìbérè
iyèméjì
question (v)
«e ìbérè
bi lérè
questionable (adj)
níìrújú
àidánilójú
questionnaire (n)
ìwé ìbérè
ìwé ìwádìí
queue (n)
títò
queue (v)
quick (adj)
yára
láyè
tàrà
tètè
quickly (adv)
yárayára
kánkán
wàrawàra
nísìsìyí
kíákíá
tètè
quicksand (n)
iyanrìn dídë
quiet (adj)
dákê
pëlê
ìdákêjê
jêjê
quit (v)
fi sílë
kö sílë
«e giri
kúrò
quite (adv)
pátápátá
quiz (n)
ìdánwò kúkúrú
ìbérè
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
yorubadictionary.com